Бронхоэктазы (Лечение)

Rp. Codeini phosphorici 0,015 Terpini hydrati Natrii bicarbonici aa 0,25
M. f. pulv.
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день.

Rp. Inf. rad. Ipecacuanhae 0,6:200,0
Liq. ammonii anisa U Natrii bicarbonici aa 4,0
MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

Rp. Decocti rad. Althaeae 8,0 : 200,0
Liq. ammonii anisaU Natrii bicarbonici aa 5,0 Codeini phosphorici 0,06
MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

Rp. Sol. Vicasoli 0,3% 5,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. Внутримышечно no 5 мл.

Rp. Vicasoli 0,01
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2 раза в день.

Rp. Sol. Calcii chlorati 10% 10,0
D. t.. d. N. 6 in amp.
S. Внутривенно no 10 мл.

Rp. Peniciliini 200 000 ЕД
D. t. d. N. 6
S. Вводить интратрахеально ежедневно по 200 000 ЕД.

Rp. Biomycini hvdrochlorici 100000 ЕД
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 2 таблетки 4 раза в день.

Rp. Sol. Natrii hyposulfurosi 30% 10,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 10 мл внутривенно.

Rp. Kalii hypermanganici 0,25
Aq. destill. 100,0 Sterilisetur!
MDS. По 5 мл внутривенно.

«Справочник практического врача», П.И. Егоров