Пневмосклероз (Лечение)

Rp. Norsulfazoli 0,5
D. t. d. N. 20 in tabul.
S. По 2 таблетки 4—5 раз в день.

Rp. Inf. rad. Althaeae 8,0 : 200,0
Sir. Li.quiritiae 20,0
MDS. По 1 столовой ложке 4—5 раз в день.

Rp. Inf. rad. Ipecacuanhae 0,6:180,0
Liq. ammonii anisa U Natrii bicarbonici aa 4,0 Codeini phosphorici 0,1
MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день.

Rp. Euphyllini 0,2 Butyri Cacao 2,0
M. f. suppos.
D. t. d. N. 10
S. По 1 свече 2 раза в день.

Rp. 01. Camphorae 20% 2,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 2 мл 2—3 раза в день под кожу.

Rp. Cordiamini 1,0
D. t. d. N. 10 in amp.
S. По 1 мл под кожу.

Rp. Streptomycini sulfurici 250 000 ЕД
D. t. d. N. 8
S. По 250 000 ЕД 2 раза в день внутримышечно.

Rp. Penicillini 200 000 ЕД
D. t. d. N. 12
S. По 200 000 ЕД 2—3 раза в день внутримышечно.

«Справочник практического врача», П.И. Егоров